Media a polityka
w Europie XX i XXI wieku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Związki mediów z polityką są oczywiste dla odbiorców w każdym okresie historycznym. Podczas drugiej konferencji naukowej z cyklu Polityka a media. Media a polityka w XX i XXI wieku chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom między mediami i polityką w Europie w kontekście interdyscyplinarnym. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się 14 listopada 2019 w Krakowie i dotyczyła Polski.

Zakres tematyczny oraz cezury chronologiczne celowo zostały szeroko ujęte, aby zachęcić przedstawicieli różnych dyscyplin do zaprezentowania wyników swoich badań. Zapraszamy zarówno historyków, badaczy mediów, politologów, jak też socjologów, prawników, kulturoznawców, filologów i przedstawicieli innych dyscyplin.

Konferencja odbędzie 17 listopada 2021 r. w Warszawie o godzinie 9:00 w budynku Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu przy ulicy Miła 2

4k+

uczestników poprzedniej konferencji

#2

Edycja konferencji naukowej

40+

ILOŚĆ PRELEGENTÓW

Komitet organizacyjny
i naukowy

Tematyka i program konferencji

Proponujemy dyskusję, która będzie oscylować wokół następujących zagadnień:

Funkcjonowanie mediów w poszczególnych systemach politycznych Europy

Mediatyzacja polityki

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane poprzez formularz zamieszczony poniżej

PATRONAT