Tematyka i program konferencji

Proponujemy dyskusję, która będzie oscylować wokół następujących zagadnień

Tematyka

 • funkcjonowanie mediów w poszczególnych systemach politycznych Europy,
 • mediatyzacja polityki,
 • narzędzia i metody wykorzystywane w kampaniach wyborczych,
 • media w społeczeństwach demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych,
 • znaczenie mediów w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy,
 • wokół propagandy politycznej, informacji i dezinformacji – aspekty teoretyczne i praktyczne,
 • rola mediów społecznościowych w polityce,
 • Unia Europejska wobec zagrożeń dezinformacji,
 • europejskie a narodowe strategie w mediach,
 • ograniczenie wolności słowa w państwach demokratycznych Europy,
 • ważne wydarzenia medialne z wpływem na politykę,
 • cenzura w społeczeństwach totalitarnych i autorytarnych,
 • język polityki w mediach,
 • politycy w mediach, ludzie mediów w polityce,
 • polityka w prasie, radiu i telewizji,
 • polityka w sztuce,
 • wizerunek polityki i polityków w filmach
 • oraz zaproponowanych przez Państwa, które będą nawiązywać do tematu konferencji.

Zgłoszenia proszę kierować do 31 października 2021 r. poprzez formularz na stronie internetowej